KorporatMRT CorpLembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

Dato’ Dr Amiruddin Muhamed

Ahli

Dato’ Dr. Amiruddin Muhamed, 47, ialah Timbalan Setiausaha (Strategik dan Am) Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan Kementerian Kewangan.

Sebelum beliau dilantik ke jawatan tersebut pada Ogos 2018, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu (MAIPk), jawatan yang dipegangnya sejak 2014.

Sebelum itu, beliau telah memegang beberapa jawatan di Kementerian Kewangan, bermula di Jabatan Akauntan Negara di mana beliau memegang jawatan Penolong Pengarah. Beliau kemudiannya berpindah ke Bahagian Pelaburan, MKD (Inc) dan Penswastaan di mana beliau memegang jawatan Ketua Penolong Setiausaha Kanan. Antara tugas beliau adalah menguruskan aktiviti pengkorporatan dan penswastaan agensi di bawah bidang kuasa Kementerian tertentu. Beliau kemudiannya berpindah ke Bahagian Pelaburan Strategik.

Dato’ Dr Amiruddin memegang Ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang Perakaunan dan Kewangan dari Durham University, United Kingdom. Beliau mempunyai Ijazah Sarjana Ekonomi (Pembangunan Ekonomi) dan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Dato’ Noorizah Abd Hamid

Ahli

Dato’ Noorizah Abd Hamid, 59, sebelum ini merupakan Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PLUS Malaysia Berhad.

Semasa mengetuai syarikat tersebut, beliau terlibat dalam rundingan dan perolehan beberapa projek lebuhraya seperti Lebuhraya Utara–Selatan Hubungan Tengah (ELITE), Laluan Kedua Malaysia-Singapura (Linkedua) dan Lebuhraya Butterworth-Kulim serta lebuhraya di Indonesia dan India.

Beliau juga terlibat dalam penswastaan PLUS Expressway Bhd, rundingan dengan pihak Kerajaan dalam mengkaji semula perjanjian konsesi syarikat dan juga menaikkan RM30.6 bilion daripada sukuk – terbitan bon Islam terbesar di dunia – dalam penstrukturan semula syarikat.

Dato’ Noorizah juga merupakan Ketua Pegawai Operasi Faber Group Berhad dari tahun 1999 hingga tahun 2003, Pengarah Urusan Faber Group Berhad dan Faber Hotels Holdings Berhad dari tahun 2004 hingga 2007 di mana beliau mengawasi pengurusan keseluruhan syarikat tersebut. Semasa beliau berkhidmat di Faber, tugas utama beliau adalah untuk menjalankan penyusunan semula kewangan syarikat yang merosot.

Jawatan kanan lain yang telah dipegangnya termasuklah Pengurus Besar Kanan Kewangan Projek Lebuhraya Utara Selatan Berhad, Pengurus Kanan Kewangan Korporat Hatibudi Management Sdn Bhd, Pengurus Kewangan Korporat Renong Berhad dan Pegawai Kanan Kewangan Korporat Permodalan Nasional Berhad.

Beliau memegang Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan & Pengurusan) dari Central Michigan University, Amerika Syarikat. Beliau juga memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) dari universiti yang sama dan Diploma Perakaunan dari Institut Teknologi MARA.

Datuk Che Mokhtar Che Ali

Ahli

Datuk Che Mokhtar Che Ali, 65 adalah pengasas dan rakan kongsi di Tetuan Messrs Che Mokhtar & Ling,sebuah firma undang-undang di Kuala Lumpur.

Berpengalaman lebih daripada 30 tahun sebagai pengamal undang-undang, Datuk Che Mokhtar telah berkhidmat sebagai ahli Panel Jawatankuasa Tatatertib dalam Lembaga Tatatertib Peguam-Peguam dan pernah menjadi Pengerusi Jawatankuasa tersebut.

Beliau adalah Notari Awam oleh Peguam Negara Malaysia. Sebagai seorang peguam, beliau pernah mengendalikan kes-kes bagi pelbagai syarikat awam dan swasta, institusi perbankan, pemaju-pemaju dan badan-badan berkanun seperti Datuk Bandar Kuala Lumpur.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Sains Politik dan Pentadbiran Awam) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Victoria University of Wellington, New Zealand. Beliau telah diterima sebagai Peguamcara dan Peguambela di Mahkamah Agung New Zealand dalam tahun 1980 dan tiga tahun kemudiannya sebagai Peguambela dan Peguamcara di Mahkamah Tinggi Malaya. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Majistret dan Timbalan Pendakwa Raya.

Beliau telah bekhidmat sebagai ahli lembaga Eco World Development Group Bhd (dahulunya dikenali sebagai Focal Aims Holdings Berhad) dari Januari 31, 1997 hingga ke November 28, 2013, di mana beliau adalah Pengerusi Jawatankuasa Audit, ahli Jawatankuasa Eksekutif (Lembaga Tender) dan Jawatankuasa Imbuhan. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengarah bagi syarikat-syarikat tersenarai awam dan persendirian.

Beliau kini memegang jawatan Pengarah, ahli Lembaga Jawatankuasa Pengunderaitan dan ahli Lembaga Jawatankuasa Imbuhan dan Pencalonan Danajamin Holding Berhad.

Datuk Dr. Ir. Abdul Latif Mohd Som

Ahli

Datuk Dr Ir Abdul Latif Mohd Som, 64, adalah Pengerusi Eksekutif KL Prima Consult Sdn Bhd, sebuah firma perundingan kejuruteraan bersaiz sederhana milik Bumiputera yang ditubuhkan oleh beliau pada 1996.

Datuk Dr Ir Abdul Latif Mohd Som memulakan kerjayanya di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) apabila beliau berkhidmat sebagai Jurutera Struktur pada tahun 1979. Setelah menerima ijazah lanjutan pada tahun 1983, beliau menyertai Minconsult Sdn Bhd, salah sebuah firma perundingan kejuruteraan yang terbesar di Malaysia, dan seterusnya berkhidmat di United Engineers (M) Bhd sebagai Jurutera Awam Kanan. Pada 1989, beliau menyertai Sime UEP Bhd sebagai Pengurus Projek, di mana beliau kemudiannya dinaikkan pangkat menjadi Pengurus Besar SEA Drillers Construction Sdn Bhd, sebuah syarikat subsidiari milik penuh Sime UEP.

Pada 1991, beliau meninggalkan Sime UEP Bhd untuk menjadi Pengarah dan Pemegang Saham Kumpulan Jurutera Maju Sdn Bhd, sebuah firma perundingan kejuruteraan sivil dan struktur. Beliau kemudiannya meninggalkan firma tersebut pada 1996 untuk menubuhkan KL Prima Consult Sdn Bhd bersama tiga jurutera professional yang lain.

Datuk Dr Ir Abdul Latif memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Awam) dari University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 1979 dan mendapat lesen Jurutera Profesional beliau pada tahun 1986. Beliau melanjutkan pelajaran di University of Edinburgh di United Kingdom di mana beliau memperolehi Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan, diikuti dengan PhD dalam Alam Bina (pengkhususan dalam perniagaan antarabangsa) dari Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan pada 2014.

Beliau juga merupakan Penasihat ICG Global Sdn Bhd, firma perundingan profesional pelbagai disiplin yang terbesar di Malaysia, Ahli Majlis Persatuan Kejuruteraan Jalan Malaysia (REAM) dan Pengerusi Gabungan Jurutera Perunding Bumiputera Malaysia.

Sebelum itu, beliau telah berkhidmat sebagai Ahli Majlis Penasihat DBKL dan juga Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Jurutera Malaysia.

Encik Ahmad Zubir Zahid

Ahli

Encik Ahmad Zubir Zahid, 46, adalah Pengarah Zulu Capital Sdn Bhd, sebuah syarikat pengurusan dana ekuiti swasta yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang beliau tubuhkan pada 2014. Syarikat ini melabur dalam syarikat-syarikat tidak tersenarai terutamanya dalam industri makanan dan minuman. Beliau juga merupakan Pengarah Eksekutif Thinkat Advisory Sdn Bhd, sebuah firma penasihat kewangan korporat butik yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada tujuh tahun dalam industri minyak dan gas luar pesisir, sebagai Ketua Pegawai Kewangan (CFO) bagi tiga syarikat pembinaan luar pesisir yang berlainan. Sebelum menubuhkan Zulu Capital Sdn Bhd dan Thinkat Advisory Sdn Bhd, beliau adalah CFO Daya Offshore Construction Sdn Bhd, sebuah anak syarikat Daya Materials Berhad yang menawarkan perkhidmatan pembinaan dasar laut. Sebelum itu, beliau merupakan CFO Labuan Shipyard & Engineering Sdn Bhd, sebuah kontraktor perkhidmatan luar pesisir dan marin, dan SapuraAcergy Sdn Bhd, sebuah kontraktor pembinaan dan kejuruteraan dasar laut-ke-permukaan. Kedua-dua syarikat ini adalah syarikat usahasama dalam kumpulan Sapura Energy Berhad.

Sebelum menyertai industri minyak dan gas, beliau menghabiskan lebih daripada satu dekad dalam industri perkhidmatan kewangan sebagai perunding pengurusan, jurubank pelaburan dan juruaudit di Ethos Consulting, ECM Libra, CIMB Investment Bank dan PwC Malaysia.

Beliau memegang Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari University of Chicago Booth School of Business di Amerika Syarikat. Beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang Ekonomi dan Perakaunan dari University of Bristol di United Kingdom pada tahun 1996.

Beliau adalah seorang felo Institute of Chartered Accountants di England dan Wales dan ahli bersekutu Institute of Chartered Accountants di Australia dan New Zealand. Beliau juga adalah ahli Institut Akauntan Malaysia dan Pakar Penilaian Perniagaan Chartered Accountants Australia dan New Zealand. Beliau juga merupakan pemegang lesen Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk aktiviti memberi nasihat tentang kewangan korporat yang dikawal selia dan juruaudit syarikat berlesen yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan.