KorporatMRT Corp

PROFIL KORPORAT

MASS Rapid Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) adalah syarikat milik penuh Menteri Kewangan (Diperbadankan) dan ditubuhkan untuk tujuan memajukan dan memiliki aset projek MRT.

MRT Corp telah ditubuhkan pada bulan September 2011 dan mengambil alih pemilikan Projek KVMRT dari Prasarana Malaysia Berhad (sebelum ini dikenali sebagai Syarikat Prasarana Negara Berhad) pada Oktober 2011.

Tanggungjawab MRT Corp termasuk memantau pembinaan kesemua struktur bertingkat, stesen dan depoh Projek KVMRT. Syarikat ini juga mengurus kerja bawah tanah yang melibatkan kerja pembinaan terowong dan stesen bawah tanah.

MRT Corp juga bertanggungjawab ke atas kontrak-kontrak yang terbabit, proses perolehan dan penyelesaian pertikaian selain memastikan

kualiti daripada segi kos, penjadualan, kesihatan, keselamatan dan keperluan persekitaran.

Syarikat ini bekerjasama dengan pihak lain dalam pembangunan Projek KVMRT, iaitu MMC-Gamuda KVMRT (PDP) Sdn Bhd dan MMC Gamuda KVMRT (PDP SSP) Sdn Bhd sebagai Rakan Pelaksana Projek (PDP) untuk MRT Laluan SBK dan MRT Laluan SSP, dan juga SPAD sebagai agensi penyelia.

VISI KAMI

Untuk Diiktiraf Sebagai
PENYEDIA UTAMA
Perkhidmatan Pengangkutan Rel Bandar

MISI KAMI

Untuk Menghasilkan dan Menyampaikan Satu Sistem MRT yang

EFEKTIF,
EFISIEN,
& BERSEPADU

Dengan Selamat,
Mengikut Jadual dan Menepati Kos

PRINSIP PANDUAN

 

KETERBUKAAN
Kami saling menghormati antara satu sama lain, menghargai perbezaan dan memanfaatkan perubahan di bawah satu kepimpinan

KERJASAMA
Kami bekerja dengan berkesan sebagai satu pasukan ke arah mencapai matlamat bersama

KEJUJURAN
Kami sentiasa mendukung kejujuran dan integriti

KECEMERLANGAN
Kami sentiasa melakukan perkara yang betul dengan cara yang betul

TANGGUNGJAWAB
Kami sentiasa bertindak secara sensitif dan bertanggungjawab ke atas segala tindakan dan hasil kerja

 


LEMBAGA PENGARAH

Baca lagi

 

Barisan Kepimpinan

Baca lagi

 

LAPORAN TAHUNAN
 

Baca lagi